USLUGE

Konto Up pruža niz usluga iz oblasti računovodstva, a u središtu našeg djelovanja je vođenje knjiga za privredna društva i poduzetnike prema važećim propisima koji važe za tu materiju na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Osnovni program koji primjenjujemo u obavljanju naše djelatnosti je računovodstveni program Pantheon, a radimo i na programima Navision i 5 Element. Također, u skladu sa potrebama i zahtjevima klijenta, u mogućnosti smo raditi i sa drugim računovodstvenim programima. Prednost suradnje s nama je i to da sa vašim bazama radimo putem remote desktop connection i VPN-a.

Mi vam stojimo na raspolaganju za sljedeće usluge:

I
Pomoć i savjetovanje prilikom registracije firme | Informisanje klijenata o aktuelnim promjenama zakonskih propisa
II
Vođenje glavne knjige u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini | Sastavljanje svih računovodstvenih iskaza | Vođenje knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura | Obračun PDV i sastavljanje propisane poreske prijave | Izrada kalkulacija za veleprodaju, maloprodaju, uvoz, izvoz
Vođenje knjige evidencije prometa i usluga | Obračun proizvodnje za proizvodne firme | Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije | Vođenje blagajne u domaćoj i deviznoj valuti | Obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu | Izrađujemo potrebne bilanse i izvještaje za kredite | Obračun plata sa pripadajućim poreskim prijavama i virmanima | Izrada obrasca MIP radi upisa staža zaposlenima | Obračun ugovora o djelu i autorskih ugovora | Izrada svih obrazaca po prijemu i prestanku radnog odnosa zaposlenih
III
Izrada završnog računa | Izrada završnog računa (bilansi) po potrebi na engleskom jeziku | Analiza poslovanja sa izradom bilansa i obračunom  rezultata po zahtjevu klijenta | Organizacija čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava
IV
Davanje savjeta iz svih oblasti finansija posebno u pogledu vođenja finansijske politike | Kurirske usluge